Organik ürün nedir?
"Organik" kelimesi, çiftçilerin meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri ve et gibi tarımsal ürünleri büyütme ve işleme şeklini ifade eder.

Organik tarım uygulamaları aşağıdaki hedeflere ulaşmak için uygulanmaktadır:
Toprak ve su kalitesini arttırmak
Kirliliği azaltmak
Güvenli, sağlıklı hayvan habitatları sağlamak
Doğal hayvan davranışını etkinleştirme
Bir çiftlikte ve tarlada kendi kendini sürdüren bir kaynak döngüsü teşvik etmek


 

Organik ürün nedir?
"Organik" kelimesi, çiftçilerin meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri ve et gibi tarımsal ürünleri büyütme ve işleme şeklini ifade eder.

Organik tarım uygulamaları aşağıdaki hedeflere ulaşmak için uygulanmaktadır:

Toprak ve su kalitesini arttırmak
Kirliliği azaltmak
Güvenli, sağlıklı hayvan habitatları sağlamak
Doğal hayvan davranışını etkinleştirme
Bir çiftlikte ve tarlada kendi kendini sürdüren bir kaynak döngüsü teşvik etmek