Organik tarım nedir, nasıl yapılır?
Organik tarım sentetik gübreler ve böcek ilaçları, veteriner ilaçları, genetiği değiştirilmiş tohumlar ve ırklar, koruyucular, katkı maddeleri ve ışınlama gibi sentetik girdilerin kullanımını ortadan kaldırarak potansiyel çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran bir sistemdir.

Bunlar, uzun vadeli toprak verimliliğini koruyan ve arttıran ve haşere ve hastalıkları önleyen sahaya özgü yönetim uygulamaları ile değiştirilir.
Organik tarım, biyolojik çeşitlilik, biyolojik çevrimler ve toprak biyolojik aktivitesi de dahil olmak üzere tarımsal ekosistem sağlığını destekleyen ve geliştiren bütünsel bir üretim yönetim sistemidir. Tarım dışı girdilerin kullanımı tercihinde yönetim uygulamalarının kullanımını vurgulamaktadır. Bu bölgesel şartlar yerel olarak uyarlanmış sistemler gerektiriyor.
Bu, mümkün olan durumlarda, sentetik malzemelerin kullanılmasının aksine, sistemdeki herhangi bir işlevi yerine getirmek için agronomik, biyolojik ve mekanik yöntemler kullanarak gerçekleştirilmesidir.


 

Organik ürün nedir?
"Organik" kelimesi, çiftçilerin meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri ve et gibi tarımsal ürünleri büyütme ve işleme şeklini ifade eder.

Organik tarım uygulamaları aşağıdaki hedeflere ulaşmak için uygulanmaktadır:

Toprak ve su kalitesini arttırmak
Kirliliği azaltmak
Güvenli, sağlıklı hayvan habitatları sağlamak
Doğal hayvan davranışını etkinleştirme
Bir çiftlikte ve tarlada kendi kendini sürdüren bir kaynak döngüsü teşvik etmek