Organik Ürün Sertifikası Nedir ve Şartları Nelerdir?

Organik ürün sertifikası, çevre ile adapte olmuş bir üretim metodu olan organik imalat, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip sertifikalandığı üretim ağıdır. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre uygulamayacaklarını imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu koşullara uygun şekilde üretimi gerçekleşen organik mamullerin her birine, tarım ve köy işleri bakanlığı tarafından inceleme görevi verilen milletler arası tarafsız inceleme kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler.

Organik ürün sertifikası, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Bu yasa ve yönetmelikte aynı süreçte inceleme organlarının kimler olabileceğini, hangi konuları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler. Organik ürün sertifikaları, ürünlerin üretildiği arazinin toprak incelemelerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama halkalarındaki her safhasında gereken koşullara uyulduğunu belgelemektedir. Sertifikalama ağının 3 basamağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve tarafsız inceleme gerçekleştiren sertifikasyon kuruluşlarıdır.

İç pazarda, marketlerde, dükkanlarda ve hipermarketlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajlarında, tarım ve köyişleri bakanlığının logosu ve yanında inceleme ve sertifikasyon kuruluşlarının logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında inceleme ve sertifika firması tarafından incelenip sertifikalandırmanın yapıldığına dair yazı ile belirtilmesi gerekmektedir. Lakin bu açıklamalara göre ambalajlarda satışa sunulan ürünler incelenmiş ve sertifikalandırılması gerçekleşmiş organik olan ürünlerdir.


 


Organik Ürün Sertifikası Nedir ve Şartları Nelerdir?

Organik ürün sertifikası, çevre ile adapte olmuş bir üretim metodu olan organik imalat, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip sertifikalandığı üretim ağıdır. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre uygulamayacaklarını imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu koşullara uygun şekilde üretimi gerçekleşen organik mamullerin her birine, tarım ve köy işleri bakanlığı tarafından inceleme görevi verilen milletler arası tarafsız inceleme kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler.

Organik ürün sertifikası, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Bu yasa ve yönetmelikte aynı süreçte inceleme organlarının kimler olabileceğini, hangi konuları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler. Organik ürün sertifikaları, ürünlerin üretildiği arazinin toprak incelemelerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama halkalarındaki her safhasında gereken koşullara uyulduğunu belgelemektedir. Sertifikalama ağının 3 basamağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve tarafsız inceleme gerçekleştiren sertifikasyon kuruluşlarıdır.

İç pazarda, marketlerde, dükkanlarda ve hipermarketlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajlarında, tarım ve köyişleri bakanlığının logosu ve yanında inceleme ve sertifikasyon kuruluşlarının logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında inceleme ve sertifika firması tarafından incelenip sertifikalandırmanın yapıldığına dair yazı ile belirtilmesi gerekmektedir. Lakin bu açıklamalara göre ambalajlarda satışa sunulan ürünler incelenmiş ve sertifikalandırılması gerçekleşmiş organik olan ürünlerdir.