Endüstriyel Tarım Nedir

Endüstriyel tarım olarak da bilinen geleneksel tarım, sentetik kimyasal gübrelerin, böcek ilaçlarının, herbisitlerin ve diğer sürekli girdilerin, genetiği değiştirilmiş organizmaların, ağır sulama, yoğun toprak işleme veya konsantre monokültür üretimi içeren tarım sistemlerini ifade eder.

Bu nedenle, geleneksel tarımda yüksek kaynak mevcuttur ve enerji yoğundur, ancak aynı zamanda oldukça verimlidir. Adına rağmen, geleneksel tarım yöntemleri ancak 19. yüzyıl sonlarından bu yana gelişme göstermekte olup, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar yaygınlaşmamıştır.

Geleneksel tarım genellikle organik tarımla (ya da bazen sürdürülebilir tarım ya da permakültür) zıttır, çünkü bunlar kaynakların geri dönüşümünü teşvik eden, ekolojik dengeyi destekleyen ve biyolojik çeşitliliği koruyan kültürel, biyolojik ve mekanik uygulamaları birleştirerek sahaya özgü koşullara saglıklı cevap vermektedir.

Sentetik gübreler, pestisitler, büyüme düzenleyicileri ve hayvan yemi katkı maddelerini kullanmak yerine, organik tarım sistemleri mahsul rotasyonuna, gübre olarak hayvan ve bitki gübrelerine, bazı elle yabani ot mücadelesine ve biyolojik haşere kontrolüne dayanmaktadır.

Yeni geliştirilen herhangi bir teknolojinin olumlu ve olumsuz sonuçları olacaktır. Yiyecek üretme şeklimizin olumlu ve olumsuz yönlerini analiz edersek, belki de iyi şeyleri iyileştirebilir ve olumsuz etkileri azaltabiliriz. Geleneksel çiftçilikle, tarihte hiç olmadığı kadar az toprak ve daha az el emeği ile daha büyük miktarlarda yiyecek üretmek mümkündür. Artan gıda maliyetleri ve tüm dünyada açlıktan milyonlarca insan olması nedeniyle, makul fiyatlarla büyük miktarlarda yiyecek üretmek için geleneksel yöntemler kullanmak konusunda ahlaki bir zorunluluğumuz var oldugu görünüyor.

Bununla birlikte, geleneksel çiftçiliğin etkilerinin birçoğu bilinmediğinden ve bu etkilerin kaç tanesi geri dönüşümsüz ve zararlı olabileceğinden, yüzlerce yıldır yaptıklarımıza bağlı kalmak daha güvenli olabilir. Bu noktada yan etkileri gerçekten bilmediğimiz zaman böcek ilacı, ışınlama ve GDO'ları kullanmaya devam etmenin sorumsuzluk olduğu düşünülebilir.


 

Endüstriyel Tarım Nedir

Endüstriyel tarım olarak da bilinen geleneksel tarım, sentetik kimyasal gübrelerin, böcek ilaçlarının, herbisitlerin ve diğer sürekli girdilerin, genetiği değiştirilmiş organizmaların, ağır sulama, yoğun toprak işleme veya konsantre monokültür üretimi içeren tarım sistemlerini ifade eder.

Bu nedenle, geleneksel tarımda yüksek kaynak mevcuttur ve enerji yoğundur, ancak aynı zamanda oldukça verimlidir. Adına rağmen, geleneksel tarım yöntemleri ancak 19. yüzyıl sonlarından bu yana gelişme göstermekte olup, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar yaygınlaşmamıştır.

Geleneksel tarım genellikle organik tarımla (ya da bazen sürdürülebilir tarım ya da permakültür) zıttır, çünkü bunlar kaynakların geri dönüşümünü teşvik eden, ekolojik dengeyi destekleyen ve biyolojik çeşitliliği koruyan kültürel, biyolojik ve mekanik uygulamaları birleştirerek sahaya özgü koşullara saglıklı cevap vermektedir.

Sentetik gübreler, pestisitler, büyüme düzenleyicileri ve hayvan yemi katkı maddelerini kullanmak yerine, organik tarım sistemleri mahsul rotasyonuna, gübre olarak hayvan ve bitki gübrelerine, bazı elle yabani ot mücadelesine ve biyolojik haşere kontrolüne dayanmaktadır.

Yeni geliştirilen herhangi bir teknolojinin olumlu ve olumsuz sonuçları olacaktır. Yiyecek üretme şeklimizin olumlu ve olumsuz yönlerini analiz edersek, belki de iyi şeyleri iyileştirebilir ve olumsuz etkileri azaltabiliriz. Geleneksel çiftçilikle, tarihte hiç olmadığı kadar az toprak ve daha az el emeği ile daha büyük miktarlarda yiyecek üretmek mümkündür. Artan gıda maliyetleri ve tüm dünyada açlıktan milyonlarca insan olması nedeniyle, makul fiyatlarla büyük miktarlarda yiyecek üretmek için geleneksel yöntemler kullanmak konusunda ahlaki bir zorunluluğumuz var oldugu görünüyor.

Bununla birlikte, geleneksel çiftçiliğin etkilerinin birçoğu bilinmediğinden ve bu etkilerin kaç tanesi geri dönüşümsüz ve zararlı olabileceğinden, yüzlerce yıldır yaptıklarımıza bağlı kalmak daha güvenli olabilir. Bu noktada yan etkileri gerçekten bilmediğimiz zaman böcek ilacı, ışınlama ve GDO'ları kullanmaya devam etmenin sorumsuzluk olduğu düşünülebilir.